Skip available courses

Available courses

Tento kurz má pomoci studentům, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce z matematiky, k jejímu úspěšnému zvládnutí. Je členěn do devíti tematických celků odpovídajícím tematickým celkům v katalogu požadavků k maturitní zkoušce z matematiky.

Tento kurz má pomoci studentům nástavbového studia obor Podnikání se studiem českého jazyka a literatury na střední odborné škole a pomoci jim úspěšně zvládnout závěrečnou maturitní zkoušku.

Obsahuje informace určené pro žáky a žákyně 3. ročníku oboru Cestovní ruch a stravovací služby k předmětům účetnictví, administrativa.

Obsahuje informace určené pro žáky a žákyně 4. ročníku oboru Cestovní ruch a stravovací služby k předmětům účetnictví, fiktivní firma, administrativa.

V tomto kurzu budou k dispozici podpůrné materiály ke zvýšení vědomostí a dovedností z oblasti účetnictví a daní.

Pozn.: Tento kurz je určen pouze pro žáky ISŠ Rakovník.

Cílem kurzu  je podat ucelenější přehled o zásadách a pravidlech písemné komunikace s ohledem na revidovanou normu ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Absolvování kurzu umožní účastníkům vytvořit a graficky upravit texty a dokumenty v souladu se zásadami a pravidly formálního uspořádání písemností. V kurzu jsou také zařazena témata zaměřená na elektronickou komunikaci a tvorbu dopisů fyzických osob psaných institucím a firmám.

Cílem kurzu  je podat ucelenější přehled o zásadách a pravidlech písemné komunikace s ohledem na revidovanou normu ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Absolvování kurzu umožní účastníkům vytvořit a graficky upravit texty a dokumenty v souladu se zásadami a pravidly formálního uspořádání písemností. V kurzu jsou také zařazena témata zaměřená na elektronickou komunikaci a tvorbu dopisů fyzických osob psaných institucím a firmám.