Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Obsahuje informace určené pro žáky a žákyně 3. ročníku oboru Cestovní ruch a stravovací služby k předmětům účetnictví, administrativa.

Obsahuje informace určené pro žáky a žákyně 4. ročníku oboru Cestovní ruch a stravovací služby k předmětům účetnictví, fiktivní firma, administrativa.

V tomto kurzu budou k dispozici podpůrné materiály ke zvýšení vědomostí a dovedností z oblasti účetnictví a daní.

Pozn.: Tento kurz je určen pouze pro žáky ISŠ Rakovník.

Cílem kurzu  je podat ucelenější přehled o zásadách a pravidlech písemné komunikace s ohledem na revidovanou normu ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Absolvování kurzu umožní účastníkům vytvořit a graficky upravit texty a dokumenty v souladu se zásadami a pravidly formálního uspořádání písemností. V kurzu jsou také zařazena témata zaměřená na elektronickou komunikaci a tvorbu dopisů fyzických osob psaných institucím a firmám.

Cílem kurzu  je podat ucelenější přehled o zásadách a pravidlech písemné komunikace s ohledem na revidovanou normu ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Absolvování kurzu umožní účastníkům vytvořit a graficky upravit texty a dokumenty v souladu se zásadami a pravidly formálního uspořádání písemností. V kurzu jsou také zařazena témata zaměřená na elektronickou komunikaci a tvorbu dopisů fyzických osob psaných institucím a firmám.