Tento kurz slouží k souhrnnému procvičování a upevňování učiva matematiky.