Obsahuje učivo ze zeměpisu cestovního ruchu, má pomoci žákům v přípravě na MZ.