Obsahuje informace určené pro žáky a žákyně 4. ročníku oboru Cestovní ruch a stravovací služby k předmětům účetnictví, fiktivní firma, administrativa v období mimořádné situace.